Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Bilans z informacją dodatkową za 2021

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu publikuje sprawozdania finansowe za 2021r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 maj 2022 10:23
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2022 10:35
Opublikował(a): Kamila Sokołowska
Zaakceptował(a): Kamila Sokołowska
Artykuł był czytany: 15 razy